Myyntiehdot

Yleistä tietoa

1. AMGS Group on sellaisen tuottajaryhmän toiminimi, joka valmistaa ja myy mainos- ja mainosmateriaaleja ja harjoittavat taloudellista toimintaa seuraavilla nimillä:
a / a/ P.H.U. MTJ Magłorzata Jerz, jonka kotipaikka on Puolassa, 80-017 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha- kadulla 215B, NIP PL7991717262
b / battechnik Maciej Jerz, kotipaikka Puolassa, 26-500 Szydłowiec, Pl. Konopnicka kadulla 14, NIP PL7991848900
2. Aloittaessaan yhteistyön edellä mainittujen yritysten kanssa asiakas ilmoittaa, että hän tuntee yhteistyösopimuksen ehdot ja hyväksyy ne kokonaan.

Yhteistyön ehdot

1. Kirjallinen tilausvahvistus, mukaan lukien sähköposti, tarkoittaa sitä, että tilaaja, jäljempänä „asiakas”, tekee sopimuksen myyjän kanssa, jäljempänä „AMGS Group”, kauppaa koskevien ehtojen mukaisesti.
2. Tilaukset tehdään vasta suunnitelman tai näytteen kirjallisen hyväksynnän (myös sähköpostilla) jälkeen. Erityistapauksissa on välttämätöntä lähettää maksutodistus koko summasta tai maksun osasta myynti-ilmoituksessa määritellyssä valuutassa. Todistus on lähetettävä AMGS
Groupin pankkitilille.
3. AMGS Group pidättää oikeuden evätä tai lykätä tilauksen täyttämistä tai muuttaa neuvottelema myyntihinta, jos:
a / tila ei ylitä tarjottujen tuotteiden vähimmäismäärää
b / asiakkaan edellyttämä toimitusaika on lyhyempi kuin tarjouksessa
c / asiakas viivästyy myöhässä olevien laskujen maksamisesta
d / asiakas ei lähettänyt tiedostoja vaaditussa muodossa
4. Asiakkaalle sähköisessä muodossa lähetetyt arvostukset ovat pätemättömiä 7 päivän kuluttua lähettämisestä.
5. Asiakkaan on lähetettävä oikea tiedosto vektorigrafiikan muodossa.

Valitukset

1. Valitukset on tehtävä viipymättä eli viimeistään 7 päivän kuluttua tavaroiden vastaanottamisesta.
2. Valitukset on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä AMGS Groupin sähköpostiosoitteeseen sekä valituksen syyn kanssa.
3. Valituksia, jotka on jätetty 7 päivän kuluttua tavaroiden vastaanottamisesta, ei oteta huomioon.
4. Valitukset käsitellään vain, jos tavarat eivät vastaa tilaustasi.
5. Valituksiin ei kohdistu tulostusvirheitä, jotka aiheutuvat asiakkaan virheestä eli tiedostosta, joka sisältää virheitä.
6. Koska tietyn monitorien asetukset voivat vaihdella huomattavasti, valituksiin ei myöskään kohdistu värejä. Kiinnitä huomiota tuotteiden kuvaukseen tai ostotositteeseen.
7. Materiaalit, joita käytämme tilausten tekemiseen ovat eri valmistajilta. Tämän vuoksi emme käsittele valituksia vähäisistä muutoksista materiaalien ja paineiden värisävyihin, kun tilauksia tehdään otoksen oston perusteella tai kun asiakas on tilannut uuden tulostuksen aiemmin valmistetuista tuotteista.
8. Lähetyksen vahingoittuminen, häviäminen tai viivästyminen kuljetuksen aikana ei ole valituksen kohteena. Vahingot ja viivästykset kuljetuksen aikana ovat vastuussa kuljetusyrityksistä. Tämä on tekijä, johon AMGS Groupillä ei ole vaikutusta.
9. AMGS Group ei ole vastuussa velvoitteidensa suorittamatta jättämisestä tai virheellisestä suorittamisesta, jos ne johtuvat force-majeuresta esim. luonnonkatastrofeista, maanjäristyksistä, sykloneista, myrskyistä, tulvista, sumuista, lakkoista, sodasta, mellakoista, tietöistä, kansallisten/ ulkomaalaisten määräysten muutoksista.
10. AMGS Groupin vastuu asiakkaalle aiheutuneet vahingot (oikeusperustasta riippumatta) rajoittuvat sen tilauksen ja / tai palvelun arvoon, johon vaatimus koskee.
11. AMGS Group on vastuussa vain tosiasiallisesta menetyksestä. Se ei ole vastuussa voitoista, jotka Asiakas olisi voinut saada, jos hän ei kärsisi vahinkoa (ei olisi menettänyt voittoa).

Loppusäännökset

1. AMGS Group pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.
2. Sopimukseen kuulumattomissa asioissa sovelletaan Siviilioikeuslakikirjan säännöksiä.
3. Kiistat Myyjän ja Asiakkaan välillä, joka on Kuluttaja (22§ siviililakikirjaa) jotka johtuvat tilauksesta, käsitellään tuomioistuimissa, siviiliprosessilain säännösten mukaisesti.
Kiistat Myyjän ja Asiakkaan välillä, jotka eivät ole kuluttajia, käsitellään tuomioistuimissa myyjän kotipaikan perusteella.